ON
YOMEDIA
VIDEO

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết Fe(NO3)3,Fe2(SO4)3,dd ZnCl2,dd Na2CO3

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết

1.Các chất sau Fe(NO3)3,Fe2(SO4)3,dd ZnCl2,dd Na2CO3,dd K2SO3,dd Al(NO3)3,dd NH4Cl

2.Các chất rắn sau

a.FeCl3,NaNO3,MgCO3,BaS,K2SO4

b.Ca(HCO3)2,MgCO3,BaCO3,Na2CO3

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 2.

  - Lấy mẫu thử và đánh dấu

  - Cho nước vào các mẫu thử

  + Mẫu thử không tan chất ban đầu là MgCO3

  + Mẫu thử tan chất ban đầu là FeCl3, NaNO3, BaS, K2SO4 (I)

  - Cho Ba(OH)2 vào nhóm I

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa nâu đỏ chất ban đầu là FeCl3

  2FeCl3 + 3Ba(OH)2 \(\rightarrow\) 2Fe(OH)3 + 3BaCl2

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là K2SO4

  K2SO4 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) BaSO4 + 2KOH

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là BaS, NaNO3 (II)

  - Cho H2SO4 vào nhóm II

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là BaS

  BaS + H2SO4 \(\rightarrow\) BaSO4 + H2S

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là NaNO3

    bởi Nguyên Hương Lam 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1