Ba dd muối Na2SO3 , NaHSO3, Na2SO4 có thể được phân biệt bằng những phản ứng hóa học nào ?

bởi thu hảo 24/04/2019

Câu 1/ Có 8 oxit ở dạng bột gồm: Na2O, CaO, Ag2O, Al2O3, Fe2O3, MnO2, CuO và CaC2. Bằng những phản ứng đặc trưng nào có thể phân biệt các chất đó ?

Câu 2/ Ba dd muối Na2SO3 , NaHSO3, Na2SO4 có thể được phân biệt bằng những phản ứng hóa học nào ?

Câu trả lời (1)

 • Câu 1:

  _Lấy mẫu thử của 8 chất bột rồi dùng dd HCl đặc để phân biệt:
  +Mẫu thử nào tan và xuất hiện kết tủa màu trắng là Ag2O
  Ag2O+2HCl=>2AgCl+H2O
  +Mẫu thử nào tan và xuất hiện khí màu vàng lục là MnO2.
  MnO2+4HCl(đặc)=>MnCl2+Cl2+2H2O
  +Mẫu thử nào tan và xuất hiện dung dịch có màu vàng nâu là Fe2O3.
  Fe2O3+6HCl=>2FeCl3+3H2O
  +Mẫu thử nào tan và xuất hiện dung dịch có màu xanh là CuO
  CuO+2HCl=>CuCl2+H2O
  +Mẫu thử nào tan và xuất hiện khí không màu là CaC2.
  CaC2+2HCl=>CaCl2+C2H2
  +Mẫu thử nào tan và xuất hiện dung dịch không màu Na2O,CaO,Al2O3.
  Na2O+2HCl=>2NaCl+H2O
  CaO+2HCl=>CaCl2+H2O
  Al2O3+6HCl=>2AlCl3+3H2O
  _Dùng nước có pha dd phenolphtalein vào ba mẫu thử chất bột của Na2O,CaO,Al2O3.
  +Mẫu thử nào không tan là Al2O3
  +Mẫu thử nào tan và làm dd phenolphtalein hóa hồng là CaO,Na2O
  CaO+H2O=>Ca(OH)2
  Na2O+H2O=>2NaOH
  _Dùng dd H2SO4 vào dd vừa tạo thành của CaO,Na2O
  +Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng thì ban đầu là CaO
  Ca(OH)2+H2SO4=>CaSO4+2H2O
  +Mẫu thử không hiện tượng thì ban đầu là Na2O.

  @Cẩm Vân Nguyễn Thị

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan