AMBIENT

Tính thể tích dung dịch NaOH 5M tối thiểu cần thêm vào để thu được để thu được kết tủa lớn nhất?

bởi Người Lạ 25/12/2018

cho 25,5 g hỗn hợp Mg và nhôm tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO3 1M ( lấy dư 10% trong pư) thu được 5,6 lít khi N2 (ở điều kiện tiêu chuẩn sản phẩm duy nhất và dung dịch X.                                                                                                            A) tính kL kim loại trong hợp chất                                                                                b)tính thể tích dung dịch naoh 5m tối thiểu cần thêm vào để thu được để thu được kết tủa lớn nhất nhO nhất

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Mình chỉ giải được câu a thôi. sadsadsad

  a) nN2=5,6/22,4=0,25(mol)

  Đặt x, y lần lượt là số mol của Mg và Al pư

   5Mg + 12HNO3 = 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O

    x        2,4x                             0,2y

   10Al + 36HNO3 = 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

    y        3,6y                             0,3y

  m hh đầu =24x + 27y = 25,5 (I)

  nN2= 0,2x + 0,3y = 0,25 (II)

  Giải hệ PT (I) và (II), ta được: x=0,5 ; y=0,5

  m Mg= 0,5 . 24 = 12 (g)

  m Al= 0,5 . 27 = 13,5 (g)

   

  bởi Night Blooming Cereus 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>