AMBIENT

Người Lạ's Profile

Người Lạ

Người Lạ

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 20
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (7)

 • Người Lạ đã trả lời trong câu hỏi: Trả lời giúp em Cách đây 10 tháng

  ,,5,6 lít

   

 • Người Lạ đã đặt câu hỏi: Giải hộ em với em không lâm đựơc Cách đây 10 tháng

  cho 25,5 g hỗn hợp Mg và nhôm tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO3 1M ( lấy dư 10% trong pư) thu được 5,6 lít khi N2 (ở điều kiện tiêu chuẩn sản phẩm duy nhất và dung dịch X.                                                                                                            A) tính kL kim loại trong hợp chất                                                                                b)tính thể tích dung dịch naoh 5m tối thiểu cần thêm vào để thu được để thu được kết tủa lớn nhất nhO nhất

 • Người Lạ đã đặt câu hỏi: Giải hộ em với em không lâm đựơc Cách đây 10 tháng

  cho 25,5 g hỗn hợp Mg và nhôm tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO3 1M ( lấy dư 10% trong pư) thu được 5,6 lít khi N2 (ở điều kiện tiêu chuẩn sản phẩm duy nhất và dung dịch X.                                                                                                            A) tính kL kim loại trong hợp chất                                                                                b)tính thể tích dung dịch naoh 5m tối thiểu cần thêm vào để thu được để thu được kết tủa lớn nhất nhO nhất

 • Người Lạ đã đặt câu hỏi: Trả lời giúp em Cách đây 10 tháng

  cho 2,5 g hỗn hợp Mg và nhôm tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO3  1M ( lấy dư 10% trong lư)   thu   được  N2 ở điều kiện tiêu chuẩn sản phẩm duy nhất và dung dịch    X.                             A) tính kL kim loại trong hợp chất           b)tính thể tích dung dịch naoh 5m tối thiểu cần thêm vào để thu được   để thu được kết tủa lớn nhất  nhO nhất

 • Người Lạ đã đặt câu hỏi: Trả lời giúp em Cách đây 10 tháng

  cho 2,5 g hỗn hợp Mg và nhôm tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO3  1M ( lấy dư 10% trong lư)   thu   được  N2 ở điều kiện tiêu chuẩn sản phẩm duy nhất và dung dịch    X.                             A) tính kL kim loại trong hợp chất           b)tính thể tích dung dịch naoh 5m tối thiểu cần thêm vào để thu được   để thu được kết tủa lớn nhất  nhO nhất

 • Người Lạ đã đặt câu hỏi: Trả lời giúp em Cách đây 10 tháng

  cho 2,5 g hỗn hợp Mg và nhôm tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO3  1M ( lấy dư 10% trong lư)   thu   được  N2 ở điều kiện tiêu chuẩn sản phẩm duy nhất và dung dịch    X.                             A) tính kL kim loại trong hợp chất           b)tính thể tích dung dịch naoh 5m tối thiểu cần thêm vào để thu được   để thu được kết tủa lớn nhất  nhO nhất

 • Người Lạ đã đặt câu hỏi: Trả lời giúp em Cách đây 10 tháng

  cho 2,5 g hỗn hợp Mg và nhôm tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO3  1M ( lấy dư 10% trong lư)   thu   được  N2 ở điều kiện tiêu chuẩn sản phẩm duy nhất và dung dịch    X.                             A) tính kL kim loại trong hợp chất           b)tính thể tích dung dịch naoh 5m tối thiểu cần thêm vào để thu được   để thu được kết tủa lớn nhất  nhO nhất

Điểm thưởng gần đây (6)

 • Người Lạ: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 () (+3đ) Cách đây 10 tháng
 • Người Lạ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
 • Người Lạ: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra HK1 môn GDCD lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh) (+3đ) Cách đây 10 tháng
 • Người Lạ: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra HK1 môn Địa lí lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Quế Võ 1) (+3đ) Cách đây 10 tháng
 • Người Lạ: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra HK1 môn Lịch sử lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh) (+3đ) Cách đây 10 tháng
 • Người Lạ: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi học kì 1 môn Lịch sử 11 trường THPT Vĩnh Cửu - có đáp án) (+3đ) Cách đây 10 tháng