ON
YOMEDIA
VIDEO

Số mol CuSO4 đem điện phân là bao nhiêu?

Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0.2 mol KCl trong thời gian t.thu được 2.464 lít khí ở anot(đktc) .nếu thời gian điện phân là 2t (s) thì tổng thể tích khí ở 2 cực là 5.824 lit(đktc).hiệu suất điện phân 100% các khí sinh ra k tan trong đ .giá trị a ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Số mol khí anot = 2,464/22,4 = 0,11 mol; Tổng số mol khí ở 2 cực = 5,824/22,4 = 0,26 mol.

  Catot:

  Cu2+ + 2e ---> Cu (1); H2O + 2e ---> H2 + 2OH- (2)

  a         2a                               0,2        0,1

  Anot:

  2Cl- -2e ---> Cl2 (3); H2O - 2e ---> 1/2O2 + 2H+ (4)

  0,2    0,2      0,1                 0,04       0,01

  Sau thời gian điện phân t (s): số mol e nhường = 0,2 + 0,04 = 0,24 mol.

  Sau thời gian điện phân 2t (s): số mol e nhường = 0,48 mol = số mol e nhận.

  ---> số mol khí ở anot = 0,1 + 0,06 = 0,16 mol ---> số mol khí ở catot = 0,26 - 0,16 = 0,1 mol = nH2.

  ---> 2a + 0,2 = số mol e nhận = 0,48 ---> a = 0,14 mol.

   

    bởi Nguyễn Thị Kim Ngân 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1