YOMEDIA
ZUNIA12

Nung m gam hỗn hợp X gồm \(CH_3COONa\), NaOH và CaO (trong đó số mol NaOH chiếm ½ số mol X) ở nhiệt độ cao, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được \(CH_4\) và chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được chất rắn T và dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào Z, khi bắt đầu có khí thoát ra thì cần 500 ml và khi khí thoát ra hết cần 700 ml dung dịch HCl. Giá tri của m là

A. 48,4.

B. 44,8.

C. 46,2.

D. 42,6.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • X gồm CH3COONa (x), CaO (y) và NaOH (x + y)

  —> Y gồm Na2CO3 (x), NaOH dư (y) và CaO (y)

  Y + H2O —> CaCO3 (y) và dung dịch Z chứa Na2CO3 dư (x – y) và NaOH (3y)

  Khi bắt đầu thoát khí:

  nH+ = x – y + 3y = 0,5

  Khi khí thoát ra hết:

  nH+ = 2(x – y) + 3y = 0,7

  —> x = 0,3 và y = 0,1

  —> mX = 46,2 gam

    bởi Bảo Lộc 02/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON