YOMEDIA
IN_IMAGE

Chọn phát biểu đúng

hợp chất hữu cơ X chỉ chứa c,h,o và chỉ có một loại nhóm chức. khi X tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứ 0,4 mol NaOH( dư 100% so với lượng phản ứng) thu được dung dịch y, cô cạn y thì được ancol t đơn chức, nước và chất rắn khan z trong đó có một muối. biết m gam t tác dụng với CuO ở nhệt độ cao sau một thời gian thu được 1,4m gam hỗn hợp hơi gồm ancol dư, andehit và nước. đốt cháy hoàn toàn z cần 0,9 mol O2 thu được x gam Na2CO3, 0,7 mol CO2 và 0,4 mol H2o. biết muối trong z có ctpt trùng với công thức đơn giản nhất. chọn phát biểu không đúng trong các phát biểu sau:

A. từ ancol t điều chế axit axetic chỉ cần một phản ứng

B. X có ctpt là C11H14O4

C.Phân tử axit của muối trong z có 8 ntu hidro

D. ancol t khi tách nước có mặt xúc tác của H2SO4 đặc, 180 độ C không thu được anken

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON