ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Cho m gam hỗn hợp Cu, Zn, Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng, dư. Cô cạn cẩn thận dung dịch thu được sau phản ứng thu được (m + 62) gam muối khan. Nung nóng hỗn hợp muối khan trên đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là:

A. (m + 4) gam

B. (m + 8) gam

C. (m + 16) gam

D. (m + 32) gam

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • Kim loại + HNO3 → Muối nitrat

  Ta có: mmuối – mkim loại = mNO3- = 62g

  nNO3- = 1 mol

  Muối nitrat (Cu, Zn, Mg) Oxit

  Bảo toàn điện tích ta có: nNO3- (muối) =2 nO2- (oxit) (cùng = số mol cation)

  ⇒ nO (oxit) = 0,5 mol

  ⇒ mc/rắn = mkim loại + moxi = m + 0,5.16 = m + 8 (gam)

  ⇒ Đáp án B

    bởi Tra xanh 14/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho m gam hỗn hợp Cu, Zn, Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng, dư. Cô cạn cẩn thận dung dịch thu được sau phản ứng thu được (m + 62) gam muối khan. Nung nóng hỗn hợp muối khan trên đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là:

  A. (m + 4) gam

  B. (m + 8) gam

  C. (m + 16) gam

  D. (m + 32) gam

    bởi Võ Quang Nhân . 23/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • C. (m + 16) gam

    bởi I Am Noobguy 26/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1