YOMEDIA
VIDEO

Nêu cơ cấu ngành dịch vụ nước ta

1.Nêu cơ cấu ngành dịch vụ nước ta

2. Đặc điếm phát triển ngành ngoại thương nước ta

3. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm

4. Nước ta có sự chuyển dịch kinh tế nào

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.Cơ cấu ngành dịch dụ nước ta :

  -Dịch vụ các hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người .

  - Bao gồm 3 nhóm ngành :

  + DV tiêu dùng : thương nghiệp , dv sửa chữa , khách sạn ,nhà hàng , dv cá nhân và cộng đồng .

  +DV sản xuất : giao thông vận tải , bưu chính viễn thông , tài chính , tín dụng , kinh doanh tài sản tư vấn .

  +DV công cộng : khoa học công nghệ , giáo dục , y tế , văn hóa , thể thao , quản lí nhà nước , đoàn thể và bảo hiểm xã hội .

  - Khi kinh tế phát triển thì dịch vụ trở lên đa dạng.

  2.Ngoại thương nước ta :

  - Là hoạt động kin tế đối ngoại quan trọng nhất ở nước ta : giải quyết đầu ra cho các sản phẩm , đổi mới công nghệ , mở rộng sản xuất và cải thiện dời sống nhân dân .

  -Xuất khẩu :hang công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp .

  hàng công nghiệp nặng và khoáng sản .

  hàng nông , lâm ,thủy sản .

  - Nhập khẩu :máy móc, thiết bị , nguyên nhiên liệu , ít lương thực , thực phẩm và hàng tiêu dùng .thị trường mư bán chủ yếu là khu vực Châu A Thái Bình Dương , thị trường Châu  ,Bâc Mĩ .

  3.Ngành công nghiệp trọng điểm là những ngành chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp ,được phát triển dựa trên thế mạnh về tài nguyên , lao động đấp ứng thị trường trong nước và tạo được nguồn hàng xuất khẩu chủ lực và có tác dụng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế .

  4. Suwj chuyển dịch cơ cấu kinh tế :

  -Chuyển dịch cơ cấu ngành : giảm tỉ trọng nông -lâm -ngue nghiệp , tăng tỉ trong công nghiệp - xây dựng ,dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn nhiều biến động .

  - Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ : hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp , các lãnh thổ tập trung công nghiệp , dịch vụ tao nên các vùng kinh tế phát triển năng động .

  - Chuyển dịch cơ cấu thành phần inh tế : từ nên kinh tế chủ yếu là nhà nước và tập thể chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần : kinh tế nhà nước , kinh tế tập thể , kinh tế tư nhân , kinh tế cá thể và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài .

    bởi Trương Vân 11/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1