YOMEDIA
ZUNIA12

Định hướng nào không phải là biện pháp đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập của nước ta?

A. Tăng trưởng xóa đói giảm nghèo.

B. Đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

C. Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.

D. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Đáp án C

  Các định hướng chính để đẩy mạnh Công cuộc đổi mới gồm 6 mục tiêu:

  1. Tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ⇒ A đúng.

  2. Đồng bộ thể chế kinh tế thị trường.

  3. Công nghiệp hóa gắn với kinh tế tri thức.

  4. Hội nhập kinh tế quốc tế.

  5. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và sự phát triển bền vững ⇒ C đúng.

  6. Chống lại tệ nạn xã hội,…

  ⇒ Ý C không phải là biện pháp đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập ở nước ta.

    bởi Lê Bảo An 01/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON