ON
ADMICRO
VIDEO

Supply the correct form of verbs in brackets

1. He ............. ( like ) listening to music . He ........... ( listen ) to music now

2. where ............. (your parents / be )? They .............(cut ) grass in the garden

3. She ............ (cook) very well .She ..........(cook) now

4. He ............... (be) a write . He ............. (write ) a book now

5. They ...................( sleep) very well

6. He ........... (be) good at English .He ..........(study) the subject

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. He ....likes......... ( like ) listening to music . He ...is litstening........ ( listen ) to music now

  2. where .......are your parents...... (your parents / be )? They .......are cutting......(cut ) grass in the garden

  3. She ......cooks...... (cook) very well .She ...is cooking.......(cook) now

  4. He ........is....... (be) a write . He ....is writing......... (write ) a book now

  5. They ........sleep...........( sleep) very well

  6. He ......is..... (be) good at English .He ....studies......(study) the subject

    bởi Hàn Xẻn Tuấn 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1