YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 30 Silic và Công nghiệp silicat

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 30 về Silic và Công nghiệp silicat online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Đơn chất.
  • B. Hợp chất
  • C. Hỗn Hợp.
  • D. Vừa đơn chất vừa hợp chất.  
  • A. Đất sét, thạch anh, Fenfat.
  • B. Đất sét, đá vôi ,cát.
  • C. cát thạch anh, đá vôi, sođa.
  • D. Đất sét, thạch anh, đá vôi.
  • A. Nước và kiềm.
  • B. Nước và oxit bazơ.
  • C. Kiềm và oxit bazơ.
  • D. Kiềm và oxit axit. 
  • A. CaCO3; Al2O3.
  • B. Đất sét, đá vôi, cát.
  • C. CaO; Al2O3.
  • D. CaSiO3; Ca(AlO2)2.
  • A. Đun SiO2 với NaOH nóng chảy.
  • B. Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng.
  • C. Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl.
  • D. Cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3.
  • A. Silic là nguyên tố phổ biến nhất trong thiên nhiên
  • B. Trong tự nhiên, silic không tồn tại ở dạng đơn chất mà chỉ tồn tại ở dạng hợp chất
  • C. Silic được sử dụng trong kĩ thuật rađio, trong chế tạo pin mặt trời, chế tạo linh kiện điện tử...
  • D. Silic là chất rắn, màu xám, khó nòng chảy, có vẻ sáng của kim loại, dẫn điện kém
  • A. Nhào → sấy → tạo hình → nung
  • B. Nhào → tạo hình → sấy → nung
  • C. Nhào → tạo hình → nung→ sấy 
  • D. Tạo hình → Nhào → nung→ sấy 
  • A. canxi silicat 
  • B. canxi silicat và nhôm oxit
  • C. canxi silicat và canxi aluminat.
  • D. canxi aluminat.
  • A. Na2O.CaO.6SiO2    
  • B. CaO.6SiO2
  • C. Na2O.6SiO2      
  • D. Na2O.CaO.2SiO2
  • A. Là axit nên H2SiO3 tan nhiều trong nước.
  • B. H2SiO3 có oxit axit tương ứng là SiO2 nên có thể diều chế bằng cách cho SiO2 tác dụng với nước.
  • C. H2SiO3 là axit mạnh hơn H2CO3
  • D. H2SiO3 là axit ở trạng thái rắn, tan ít trong nước.
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON