YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 30 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 30 Silic và Công nghiệp silicat​​​​ giúp các em học sinh đọc để thu thập những thông tin về silic, silic đioxit, muối silicat, sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng. Viết được các phương trình hóa học minh hoạ cho tính chất của Si, SiO2,muối silicat.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF