AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách nào dưới đây?

  • A. Đun SiO2 với NaOH nóng chảy.
  • B. Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng.
  • C. Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl.
  • D. Cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  SiO2 tan trong kiềm hay cacbonat kim loại kiềm nóng chảy.
  SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>