RANDOM
IN_IMAGE

Viết PTHH khi cho Na2O tác dụng với nước?

Cho 15,5g Na2O tác dụng với nước, thu đc 0,5l dd bazo

a. Viết PT phản ứng và tính Cm của bazo

b. tính thể tích dd H2SO4 nồng độ 20% có khối lượng riêng là 1,14g/ml cần dùng để trung hoà dd bazo thu được?

c. Tính nồng độ mol/l chất có trong dd sau phản ứng trung hoà

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • a.

  \(nNa_2O=\dfrac{m}{M}=\dfrac{15,5}{62}=0,25\left(mol\right)\)

  \(P.tr:Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

  \(..........1......1.......2\)

  \(........0,25.....0,25.....0,5\)

  Nồng độ mol của NaOH:

  \(C_MNaOH=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,5}{0,5}=1\left(M\right)\)

  b)

  \(Ptr:2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

  \(........2..........1............1.........2\)

  \(.......0,5..........0,25.............0,25.......0,5\)

  \(mH_2SO_4=n.M=0,25.98=24,5\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow mddH_2SO_4=\dfrac{mH_2SO_4.100\%}{C\%}=\dfrac{24,5.100\%}{20\%}=122,5\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow VddH_2SO_4=\dfrac{m}{D}=\dfrac{122,5}{1,14}\approx107,46\left(ml\right)\)

  Vậy thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng là 107,46l

  c.Đổi:\(107,46ml=0,10746l\)

  Nồng độ mol của Na2SO4 thu được sau phản ứng là:

  \(C_MNa_2SO_4=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,25}{0,10746}\approx2,33\left(M\right)\)

    bởi Nguyễn Phương Thịnh 09/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)