RANDOM
IN_IMAGE

Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng

1) Nhiệt phản hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm MgCO3 và CaCO3 thu được 3,52 gam chất rắn B và khí C . Cho toàn bộ khí C hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 7,88 gam kết tủa . Đun nóng tiếp dung dịch lại thấy tạo thêm 3,94 gam kết tủa.

a) Tìm m

b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng.

2) Cho 45 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư. Toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ trong một cốc có chứa 500 mL dung dịch NaOH 1,5 M tạo thành dung dịch X . Tính khối lượng từng chất có trong dung dịch X.

3) Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam muối cacbonat một kim loại hoá trị 2 thu được khí B và chất rắn A . Hấp thụ toàn bộ B vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,001M thu được 19,7 gam kết tủa.

a) Xác định công thức muối cacbonat .

b) Tính khối lượng của A.

4) Sục 0,56 lít CO2 (đktc) vào 200 mL dung dịch hỗn hợp NaOH 0,16M và Ca(OH)2 0,02M . Tính khối lượng kết tủa thu được .

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1) Chép thiếu đề rồi bạn?! Thếu thể tích dung dich ba(OH)2

  hỖN HỢP A: \(\left\{{}\begin{matrix}MgCO_3:a\left(mol\right)\\CaCO_3:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(MgCO_3\left(a\right)-t^o->MgO\left(a\right)+CO_2\left(a\right)\)\(\left(1\right)\)

  \(CaCO_3\left(b\right)-t^o->CaO\left(b\right)+CO_2\left(b\right)\)\(\left(2\right)\)

  Chất rắn B: \(\left\{{}\begin{matrix}MgO:a\left(mol\right)\\CaO:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow40a+56b=3,52\left(I\right)\)

  Khí C: \(CO_2:\left(a+b\right)\left(mol\right)\)

  Khi Cho toàn bộ khí C hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 7,88 gam kết tủa . Đun nóng tiếp dung dịch lại thấy tạo thêm 3,94 gam kết tủa.

  Chứng tỏ khi cho C hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 thu được hai muối

  \(CO_2\left(0,04\right)+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaCO_3\left(0,04\right)+H_2O\)\(\left(3\right)\)

  \(2CO_2\left(0,04\right)+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Ba\left(HCO_3\right)_2\left(0,02\right)\)\(\left(4\right)\)

  \(n_{BaCO_3}\left(pthh3\right)=\dfrac{7,88}{197}=0,04\left(mol\right)\)

  Theo (3) \(n_{CO_2}\left(pthh3\right)=0,04\left(mol\right)\)

  Khi đun nóng tiếp dung dịch thì:

  \(Ba\left(HCO_3\right)_2\left(0,02\right)-t^o->BaCO_3\left(0,02\right)+CO_2+H_2O\)\(\left(5\right)\)

  \(n_{BaCO_3}\left(pthh5\right)=\dfrac{3,94}{197}=0,02\left(mol\right)\)

  Theo (5) \(n_{Ba\left(HCO_3\right)_2}=0,02\left(mol\right)\)

  Theo (4) \(n_{CO_2}\left(pthh4\right)=0,04\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow\sum n_{CO_2}=0,08\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow a+b=0,08\left(II\right)\)

  Từ (I) và (II) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,06\\b=0,02\end{matrix}\right.\)

  => Giá trị m

    bởi Nguyễn Như Quỳnh 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)