Tính khối lượng hỗn hợp oxit ban đầu

bởi Bin Nguyễn 13/05/2019

cho bột than dư vào hỗn hợp 2 oxit Fe2O3 và CUO đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2g hỗn hợp kim loại và 2,24 lít khí(đktc).tính khối lượng hỗn hợp oxit ban đầu

Câu trả lời (1)

 • C chiếm oxi của oxit sắt tạo ra CO2

  \(n_{CO_2}=0,1mol\Rightarrow n_O=0,2mol\)

  \(m_O=16.0,2=3,2g\)

  mhhoxit = mkim loại + mO = 2+3,2 = 5,2 g

  bởi Phạm Hoàng Thư 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan