YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.6 trang 9 SBT Hóa học 8

Bài tập 6.6 trang 9 SBT Hóa học 8

Tính phân tử khối của sáu chất nói tới trong bài tập 6.5.

Phân tử chất nào nặng nhất, chất nào nhẹ nhất ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.6

a) Khi ozon (O3) : 3.16 = 48đvC.

b) Axit photphoric (H3PO4): 1.3 + 31 + 16.4 = 98đvC.

c) Natri cacbonat (Na2CO3): 2.23 + 12 +16.3 = 106 đvC.

d) Khí flo (F2): 2.19 = 38đvC.

e) Rượu etylic (C2H5OH): 2.12 + 1.6 + 16 = 46 đvC.

f) Đường (C12H22O11) : 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342đvC.

Phân tử đường nặng nhất, phân tử flo nhẹ nhất.

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.6 trang 9 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF