YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 125 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 125 sách GK Hóa lớp 8

Viết phương trình các phản ứng hóa học tạo ra bazơ và axit. Làm thế nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 5

Phương trình các phản ứng tạo ra bazơ và axit:

2Na + H2O → 2NaOH + H2.

Na2O + H2O → 2NaOH.

SO3 + H2O → H2SO4.

P2O5 + H2O → H3PO4.

Nhận biết dung dịch axit:

+ Quỳ tím hóa đỏ.

+ Tác dụng với kim loại, muối cacbonat có khí bay lên.

Nhận biết dung dịch bazơ:

+ Quỳ tím hóa xanh.

+ Phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 125 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON