Bài tập 4 trang 125 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 125 sách GK Hóa lớp 8

Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khí đốt cháy hoàn toàn 112l khí hiđro (đktc) với oxi?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

nH2 = \(\frac{{112}}{{22,4}}\) = 5 mol.

Phương trình phản ứng tổng hợp nước:

2H2 + O2 → 2H2O.

nH2O = 5mol.

mH2O= 5.18 = 90g.

Khối lượng riêng của nước là 1g/ml thể tích nước lỏng thu được là 90ml.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 125 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ