YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 41 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 41 sách GK Hóa lớp 8

Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là Fe23, hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO4) sau:

FeSO4 (a); Fe2SO4 (b); Fe2(SO42 (c); Fe2(SO­4)3 (d); Fe3(SO4)2

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: Với Fe2O3 mà O hóa trị II à Fe hóa trị III

Vậy công thức hóa trị đúng hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO­4) hóa trị II là Fe2(SO4)3.

Vậy công thức d là đúng.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 41 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON