ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 11.3 trang 15 SBT Hóa học 8

Bài tập 11.3 trang 15 SBT Hóa học 8

Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất có phân tử Na, Cu(II) và Al lần lượt liên kết với:

a) Brom Br (I).

b) Lưu huỳnh S (II).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.3

 
 

a) Với Br:

* Na và Br(I): Ta có: Nax(Br)

Theo quy tắc: I.x = I.y

Tỉ lệ: \(\frac{x}{y} = \frac{I}{{I}} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y = 1
\end{array} \right.\)

Vậy công thức hóa học của Nax(Br)y là NaBr.

Phân tử khối của NaBr: 23 + 80 = 103 đvC

* Cu(II) và Br(I): Ta có: Cux(Br)y

Theo quy tắc: x.II = I.y →  \(\frac{x}{y} = \frac{I}{{II}} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y = 2
\end{array} \right.\).

Vậy công thức hóa học của Cux(Br)y là CuBr2.

Phân tử khối của CuBr= 64 + 80.2 = 224 đvC

* Al và Br (I): Ta có: Alx(Br)y

Theo quy tắc: III.x = I.y → \(\frac{x}{y} = \frac{I}{{III}} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y = 3
\end{array} \right.\) .

Vậy công thức hóa học của Alx(Br)y là Al(Br)3.

Phân tử khối của Al(Br)3: 27 + 80.3 = 267 đvC

b) Với S:

* Na và S(II): Ta có: NaxSy

Theo quy tắc: x.I = II.y → \(\frac{x}{y} = \frac{II}{{I}} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 2\\
y = 1
\end{array} \right.\) 

Vậy công thức hóa học của NaxSy là Na2S.

Phân tử khối = 23.2 + 32 = 78 đvC

* Al và S(II): Ta có AlxSy

Theo quy tắc: x.III = y.II → \(\frac{x}{y} = \frac{II}{{III}} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 2\\
y = 3
\end{array} \right.\)

Vậy công thức của AlxSy là Al2S3

Phân tử khối = 27.2 + 32.3 = 150 đvC

* Cu(II) và S(II): Ta có CuxS

Theo quy tắc: II.x = II.y → \(\frac{x}{y} = \frac{II}{{II}} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y = 1
\end{array} \right.\)

Vậy công thức hóa học của CuxSy là CuS.

Phân tử khối = 64 + 32 = 96 đvC

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.3 trang 15 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Hong Van

  Hợp chất chưa oxi của một nguyên tố A(hoá trị III) có 30% oxi. A là nguyên tố nào? viết công thức hoá học của hợp chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  minh dương

  1.Một oxit sắt có %Fe =72,41%.Tìm công thức của oxit

  2.Một oxit của kim loại M có %M =63,218.Tìm công thức của oxit

  3.Một quặng sắt có chứa 46,67% Fe,còn lại là S

  a.Tìm công thức quặng

  b.Từ quặng trên hãy điều chế 2 khí có tính khử

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Để hòa tan hoàn toàn 10,7g hỗn hợp A gồm Al và Oxi của kim loại hóa trị 2 cần 3,5l dung dịch Hcl 0,2M.Xác định tên kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  thầy cô giáo giúp em bài này nha

  bài 2 lập công thức hóa học được tạo bởi các nguyên tố sau

  a) Al và Cl

  b)Fe(III) va SO4

  c)P(V) va O

  d) Ca va PO4

  e)Ba va OH

  f)H va NO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  TRẮC NGHIỆM
  Câu 1: Công thức hóa học nào sau đây là công thức của hợp chất:
  A. C B. NO2 C. Ca D. N2
  Câu 2: Để chỉ hai phân tử Hiđro ta viết.
  A. H2 B. 2H C. 2H2 D. 4H
  Câu 3: Công thức hóa học của axit nitric (biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:
  A. HNO3 B. H3NO C. H2NO D. HN3O
  Câu 4: Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất nguyên tố Y với H: XO, YH2. Công thức đúng của hợp chất XY là:
  A. X2Y3 B. XY C. X3Y2 D. X2Y
  Câu 5: Từ CTHH Na2CO3. Cho biết ý nào sau đây đúng.
  A. Hợp chất trên do 3 nguyên tố là: Na, C, O tạo nên
  B. Hợp chất trên do 3 nguyên tử Na, C, O tạo nên
  C. Hợp chất trên do nguyên tử Na và nhóm (CO3) tạo nên.
  D. Cả a, b, c dều đúng
  Câu 6: Nguyên tử của một nguyên tố có sỐ p = 7 nên số lớp e và số e
  A. 5,2 B. 3,4 C. 2,5 D. 2,4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Đề bài: Hoàn thành bảng sau: Gọi tên hợp chất? Phân loại hợp chất vô cơ? Xác định phân tử khối? Hóa trị của nguyên tố và nhóm nguyên tố

  Kí hiệu hợp chất: HCI

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: H2SO4

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: HNO4

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: H3PO4

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: NaOH

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: KOH

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: Ca ( OH )2

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: Ba(OH)2

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Các bác giúp e vs, hứa sẽ tick, e cảm ơn nhiều ak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Phân tích mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi . Kết quả cho thấy cứ 7 phần khối lượng sắt có 3 phần khối lượng oxi.

  a) Viết CTHH và tính PTK của hợp chất

  b) Xác định hóa trị Sắt trg hợp chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.

  2) Chọn lí do đúng để giải thích rằng nguyên tử trung hòa về điện tích:

  a. Số proton bằng số nơtron. b. Số proton bằng số electron

  .c. Khối lượng proton bằng khối lương nơtron. d. Số proton xấp xỉ số electron.

  3) Một nguyên tử có 18 electron. Cấu tạo của nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron?

  a. 3 b. 4 c. 5 d. 2

  4) Nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loaị, có cùng:

  a. Số electron (e) ở vỏ nguyên tử. b. Số proton (P) trong hạt nhân.

  c. Số nơtron trong hạt nhân d. Cả a, b , c đều sai.

  5) Các vật thể sau, vật thể nào là vật thể tự nhiên?

  a. Cây đinh b. Cái bàn c. Cây mít. d. Viên phấn.

  6) Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ?

  a. Số lượng nguyên tử trong phân tử. b. Nguyên tử khác loại liên kếy với nhau.

  c. Hình dạng của phân tử.

  7) Phép lọc được dùng dể tách một hỗn hợp:

  a. Muối ăn với nước b, muối ăn với đường c.Đường với nước d. Nước với cát.

  8) Những công thức hóa học nào sau đây là hợp chất ;

  a/ MgSO4, Cl2, NH3. b/ Na2O, KOH, HCl. c/ H2, H2O, N2. d/ Cl2, Zn, Mg.

  9) Nguyên tố Mg có hóa trị II công thức hóa học nào sau đây đúng :

  a/ Mg2O3 b/ Mg2O c/ MgO2 d/ MgO

  10) Hăy điền đúng(Đ) hoặc sai (S) vào ô trống:Từ CTHH của K2CO3 cho biết: Hợp chất trên do 3 nguyên tố K, C, O tạo ra.

  Hợp chất trên do 3 nguyên tử K, C, O tạo nên.

  Hợp chất trên có PTK là 138

  Hợp chất trên có PTK là 67

  B/- TỰ LUẬN : Câu 1: Hăy tính hóa trị của nguyên tố Cu, Si, Fe, N trong các hợp chất sau: CuO, SiO2, Fe2O3, NH3

  Câu2: Lập CTHH và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm :

  a. Na và oxi b. Ba và nhóm SO4 (II) c. Mg và nhóm OH ( I )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Nguyên tử nguyên tố A nặng gấp 4 lần nguyên tử nguyên tố B và nặng hơn nguyên tử Kẽm 43 đ.v.C

  a) Tính nguyên tử khối A và B

  b) Cho biết A, B thuộc các nguyên tố hóa học nào? Viết kí hiệu của các nguyên tố hoá học đó?

  c) Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất gồm B và nhóm nguyên tử OH?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Từ hóa trị của X trong H2X và hóa trị của Y trong Y2O3. hãy lập công thức hóa học của hợp chất được tạo bởi X và Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Biết S có hóa trị VI . hãy chọn CTHH phù hợp với quy tắc hóa trị sau :

  a) S2O2

  b) S2O3

  c) SO2

  d) SO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  hãy tính hóa trị của N trong trường hợp sau: Gồm 3/17 khối lượng là H và 14/17 phần khối lượng là N (trong phân tử có 1N)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  1. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 g Fe, thu được 3,2 g oxi sắt. Xác định công thức phân tử của oxi sắt

  2. Cho dòng khí H2 đi qua 24 g hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe3O4 đun nóng. Tính KL Fe và Cu sau pư. Biết mFe3o4 : m CuO = 3 : 1

  Biết pư xảy ra theo sơ đồ

  FexOy (r) + HCl (r) ----> Fe (r) + H2O (k)

  CuO (r) + H2 (k) ----> Cu (r) + H2O (h)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Viết CTHH của muối sunfat(SO4) tạo bởi các nguyên tố : Ba,Mg,Na,K,Ca,Al

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  lập PTHH tạo bởi : Na (I) ; CO3 (II)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  tính hóa trị của nguyên tố Fe có trong FeCl2, Fe(NO3)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Thực nghiệm cho biết nguyên tố Natri chiếm 59% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố lưu huỳnh (S). Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất ?

  P/s: Trình bày dễ hiểu 1 tí giúp mik nhé !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  S+O2→SO2 và SO2+O2→SO3

  lập phân tử khối

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  làm cách nào để thu hoạch muối 1 cách đơn giản?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  1; thay đổi mỗi chữ cái bằng công thức hóa học

  KMnO4--->A---->Fe3O4--->B--->H2SO4--->C---->HCl--->AlCl3

  2; có mấy loại hợp chất vô cơ? Mỗi loại lấy 2 ví dụ về công thức hóa học? Đọc tên mỗi công thức hóa học đó?

  3; Trong phòng thí nghiệm người ta lấy những loại hợp chất nào để điều chế khí oxi. Vì sao? Có mấy cách thu khí oxi? Viết phương trình hóa học xảy ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Hãy tính khối luong của

  0.25 mol AlCL3

  1.25 mol Ca(OH)2

  2.24 lít khí CO2(đktc)

  Số mol của

  -15.2gFeSO4

  3.36 lít khí H2 (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Cho 1g sắt clorua chưa rõ hoá trị của sắt vào một dd AgNO3 dư, người ta thu được
  một chất kết tủa trắng, sau khi sấy khô có khối lượng 2,65g. Xác định hoá trị của sắt và
  viết ptpứ xảy ra trong TN0?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Câu 11: Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại X trong 200ml ddHCl 0,5M thu được ddY chứa 27,5 gam hỗn hợp hai chất tan và 3,36 lít khí H2 (đktc). Xác định tên kim loại X?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  a) tính khối lượng , thể tích (ở đktc)và số phân tử CO2 có trong 0,5 mol khí CO2

  giúp mk vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Một hợp chất gồm kim loại A liên kết hai nguyên tử của nhóm Nitrat trong đó nóm Nitrat chiếm 47, 51 % . Tìm tên kim loại A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  1. Khi phân tích mẫu quặng apatit (chứa Ca3(PO4)2) thấy có 3,1g P. HÃy tính xem mẫu quặng đó có chứa bao nhiêu g Ca3(PO4)2?

  2. Lập CTHH của chất chứa 40%S, 60%O .Biết khối lượng Mol của hợp chất này là M=80g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)