YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 41 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 41 sách GK Hóa lớp 8

Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Ta có: nhóm (OH), (NO3) và Cl đều hóa trị I.

- Cu(OH)2: 1.a = 2.I và Cu hóa trị II.

- PCl5: 1.a = 5.I và P hóa trị V.

- SiO2: 1.a = 2.II và Si hóa trị IV.

- Fe(NO3)3: 1.a = 3.I và Fe hóa trị III.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 41 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON