YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là

  • A. 1,68 gam.
  • B. 1,68 gam.
  • C. 2,52 gam.
  • D. 3,36 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\xrightarrow{BTKL}m_{Fe}=4,8-16.\frac{4,8}{160}.3=3,36\,gam\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2370

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON