AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần thiết để sản xuất được 1 tấn gang chứa 95% Fe. Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

  • A. 2827,375 kg
  • B. 2562,375 kg
  • C. 2625,375kg
  • D. 2646,375 kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  mFe = 1000 x 95 / 100 = 950kg

  Phương trình phản ứng:

  Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2(to cao)

  160kg Fe2O3 tạo ra 2 x 56kg Fe

  x kg Fe2O3 tạo ra 950 kg Fe

  x = 160 x 950 / 112 = 1357,14kg

  Khối lượng Fe2O3 cần dùng: 1357,14 x 100 / 80 = 1606,425kg

  Khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần dùng:

  1696,425 x 100 /60 ≈ 2827,375kg.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>