YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Gang được sản xuất theo nguyên tắc nào sau đây:

    • A. Dùng khí CO khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim.
    • B. Dùng khí CO2 khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim.
    • C. Dùng khí hiđro khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim
    • D. Dùng cacbon khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim.

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: A

    Đáp án A

    Dùng khí CO khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim.

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA