YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 70 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 70 sách GK Hóa lớp 11

Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính thành phần phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than đá trên.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

 C     + O2      →     CO2

1,00 mol                  1,00 mol

47,3 mol                   47,3 (mol)

Phần trăm khối lượng của C trong mẫu than đá: 

\(\frac{{47,3.12.100}}{{600}} = 94,6\% \)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 70 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF