ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 82 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 82 SGK Hóa học 11 nâng cao

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau:

A. C + O→ CO2

B. 3C + 4Al → Al4C3

C. C + 2CuO → 2Cu + CO2

D. C + H2O → CO + H2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

3C + 4Al → Al4C3

Chọn B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 82 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1