YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.7 trang 23 SBT Hóa học 11

Bài tập 15.7 trang 23 SBT Hóa học 11

Đốt một mẫu than chì chứa tạp chất lưu huỳnh trong oxi. Cho hỗn hợp khí thoát ra tác dụng với lượng dư dung dịch brom, thấy có 0,32 g brom đã phản ứng. Cho khí thoát ra khỏi dung dịch brom tác dụng với lượng dư nước vôi trong, thu được 10,00 g kết tủa.

1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

2. Xác định phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than chì.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.7

1. Các phương trình hóa học :

C + O2 to→ CO2 (1)

S + O2 to→ SO(2)

Khi đi vào dung dịch brom chỉ có SOphản ứng :

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO+ 2HBr (3)

Khí CO2 thoát ra khỏi dung dịch brom tác dụng với nước vôi trong :

CO+ Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (4)

2. Theo các phản ứng (2) và (3):

nS = nSO2 = nBr2 = 2.10-3 (mol).

Khối lượng lưu huỳnh trong mẫu than chì: mS = 200.10-3.32 = 6,4.10-2(g).

Theo các phản ứng (1) và (4):

nC = nCO2 = nCaCO3 = 0,1 (mol).

Khối lượng cacbon trong mẫu than chì :

mC = 0,1.12 = 1,20 (g).

Phần trăm khối lượng cacbon trong mẫu than chì:

\(\% {m_C} = \frac{{1,2.100\% }}{{1,2 + 6,{{4.10}^{ - 2}}}} = 94,94\% \)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.7 trang 23 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF