YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 82 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 82 SGK Hóa học 11 nâng cao

Ở 550oC, hằng số cân bằng Kc của phản ứng sau đây là 0,002:

C(r) + CO2 (kk) ⇔ 2CO(kk).

Người ta cho 0,2 mol C và 1 mol CO2 vào một bình kín dung tích 22,4 lít không chứa không khí, nâng dần nhiệt độ trong bình đến 550oC và giữ nhiệt độ đó để cho cân bằng được thiết lập. Tính số mol của mỗi chất ở trạng thái cân bằng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 C    +    CO2   ⇔   2CO

Trước phản ứng:    0,2          1

 

Phản ứng:                x            x                2x

Sau phản ứng:      (0,2-x)      (1-x)           2x

Ta có:

\({K_c} = \frac{{{{[CO]}^2}}}{{[C{O_2}]}} = 0,002\) với \([CO] = \frac{{2x}}{V}\) và \([C{O_2}] = \frac{{1 - x}}{V}\)

\(\begin{array}{l}
 \to {[CO]^2} = {K_C}.[C{O_2}] \to \frac{{4{x^2}}}{{{V^2}}} = {K_C}.\frac{{1 - x}}{V}\\
 \to 4{x^2} = {K_C}.V.(1 - x) \to 4{x^2} = 0,002.22,4.(1 - x)
\end{array}\)

Giải phương trình ⇒ x = 0,1

Vậy ở trạng thái cân bằng:

nCO = 0,2 mol và nCO2 = 0,9 mol

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 82 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON