ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 15 Cacbon

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 15 về Hợp chất của cacbon online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Kim cương có cấu trúc tinh thể nguyên tử dạng tứ diện đều, than chì có cấu trúc lớp, trong đó khoảng cách giữa các lớp khá lớn
  • B. Kim cương có kiểu liên kết cộng hóa trị bền vững
  • C. Than chì có các electron tự do
  • D. Một nguyên nhân khác
  • A. Có cấu tạo mạng tinh thể giống nhau
  • B. Có tính chất vật lý tương tự nhau
  • C. Đều do nguyên tố các bon tạo nên
  • D. Có màu sắc giống nhau
   
   
  • A. 3C + 4Al → Al4C3
  • B. C + 2H2 → CH4
  • C. C + 2CuO → Cu + CO2  
  • D. Không có phản ứng nào
  • A. 2C + O2 → 2CO
  • B. 3C + 2KClO3 → 3CO2 + 2KCl
  • C. CaO + 4C  → CaC2 + 2CO
  • D. C + MgO → CO2 + Mg
  • A. 4,48 lit 
  • B. 4,256 lit
  • C. 0,224 lit
  • D. 4,71 lit
 • Câu 6:

  Câu nào sau đây đúng ? Trong các phản ứng hóa học

  • A.

   cacbon chỉ thể hiện tính khử.

  • B.

   cacbon chỉ thể hiện tính oxi hóa.

  • C.

   cacbon không thể hiện tính khử hay tính oxi hóa.

  • D. cacbon thể hiện cả tính oxi hóa và tính khử
 • Câu 7:

  Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây, cacbon thể hiện tính oxi hóa ?

  • A.

   C + O2 → CO2   

  • B.

   C + 2CuO → 2Cu + CO2

  • C. 3C + 4Al → Al4C3  
  • D. C + H2O → CO + H2
 • Câu 8:

  Nhận định nào sau đây sai ?

  • A.

   Cacbon monoxit không tạo ra muối và là một chất khử mạnh.

  • B.

   Ở nhiệt độ cao cacbon có thể khử được tất cả cac oxit kim loại giải phóng kim loại.

  • C.

   than gỗ được dùng để chế thuốc súng, thuốc pháo, chất hấp phụ.

  • D. than muội được dùng để làm chất độn cao su, sản xuất mực in, xi đánh giầy.
 • Câu 9:

  Cacbon vô định hình được điều chế từ than gỗ hay gáo dừa có tên là than hoạt tính. Tính chất nào của than hoạt tính giúp con người chế tạo các thiết bị phòng độc, lọc nước ?

  • A.

   Than hoạt tính dễ cháy.

  • B.

   Than hoạt tính có cấu trúc lớp.

  • C.

   Than hoạt tính có khả năng hấp phụ cao.

  • D. Than hoạt tính có khả năng hòa tan tốt trong nhiều dung môi.
 • Câu 10:

  Đốt cháy hết m gam than (C) trong V lít oxi thu được 2,24 lít hỗn hợp X gồm 2 khí. Tỉ khối của X so với oxi bằng 1,25. Các thể tích đo được (đktc). Giá trị của m là

  • A.

   1,2 và 1,96.  

  • B.

   1,5 và 1,792.

  • C. 1,2 và 2,016.   
  • D. 1,5 và 2,8.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1