YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 70 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 70 sách GK Hóa lớp 11

Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. 2C + Ca →  CaC2

B. C + 2H2 →  CH4

C. C + CO2 →  2CO

D. 3C + 4Al → Al4C3

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng:

C + CO2 →  2CO

Số oxi hóa tăng từ 0 lên +2

⇒ Chọn C.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 70 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF