ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Anken hoạt động hóa học hơn ankan là vì?

11:  Anken hoạt động hóa học hơn ankan là vì :

A. anken có liên kết  kém bền         B. anken dễ tham gia phản ứng cộng

C. anken dễ tham gia phản ứng trùng hợp    D. ankan và anken đều có tính no. 

12: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?

A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.    B. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

C. Phản ứng trùng hợp của anken.            D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

13: Khi cho But -1-en  phản ứng với dd HBr  thì tạo sản phẩm chính là

A.    CH3-CH2-CHBr-CH2Br                    B. CH3-CH2-CHBr-CH3 

C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br                        D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

14: Anken nào sau đây khi phản ứng với nước (có axit làm xúc tác) cho một sản phẩm ancol duy nhất ?

A. CH2=C(CH3)2    B. CH3-CH=CH-CH3    C. CH2=CH-CH2-CH3        D. CH2=CH-CH3 

15: Hợp chất X mạch hở có CTPT C4H8 khi tác dụng với HBr cho một sản phẩm duy nhất. Tên của X là?

A. But-1en.        B. But-2-en.        C. 2-metylpropen.        D. isobuten.

16: Bằng phương pháp nào để tách được metan có lẫn propen  ? 

A.Cho qua dung dịch nước brom.      B.Cho phản ứng trùng hợp.  

C.Cho phản ứng với H2          D.Cho phản ứng với HCl.  

17: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt các cặp chất nào sau đây ?

A.Xiclopropan và etilen        B.Propilen và etilen 

C.Propan và etilen            D.Metan và xiclo hexan

18: Hỗn hợp khí nào sau đây không làm mất màu dd nước brom?

A. CH4& C2H4.    B. C2H6& C3H6.        C. CH4, C3H8        D. C2H4& C3H6.    

19: Trùng hợp propen, sản phẩm polime thu được có cấu tạo là?

A. (-CH2- CH2 -CH2-)n     B. (-CH3-CH2-CH2-)n     C. (-CH(CH3)-CH2-)n         D. (-CH3-CH3-)n 

20: Trùng hợp but-2-en , sản phẩm polime thu được có cấu tạo là?

A. (-CH2- CH2 -CH2-CH2)n    B. (-CH3-CH-CH-CH3-)n     C. (-CH(CH3)-CH(CH3)-)n     D. (-CH(CH3)2-CH2-)n 

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (0)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)