ON
YOMEDIA

Anh Minh's Profile

Anh Minh

Anh Minh

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Anh Minh đã đặt câu hỏi: Bài tập về ankan Cách đây 11 tháng

    Câu 1. Viết công thức cấu tạo và gọi tên theo danh pháp IUPAC các đồng phân ankan ứng với công thức phân tử: C3H8, C4H10.

    Câu 2. Hỗn hợp A gồm etan và propan. Đốt cháy m gam A thu được 8,96 lit CO2 (đktc) và 9,9 gam nước. Thành phần % khối lượng etan trong hỗn hợp.

    Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn a gam hiđrocacbon X, thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O a) Tính a? b) Xác định CTPT của X? c) Xác định công thức cấu tạo của X biết khi cho X tác dụng với Cl2 chiếu sáng, tỉ lệ mol 1:1 thu được 4 sản phẩm thế mà phân tử chỉ chứa một nguyên tử clo?

    Mọi người làm giúp em bài này với ạ. Em cảm ơn!

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Anh Minh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1