YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 70 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 70 sách GK Hóa lớp 11

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

1. C + O2 → CO2

2. C + 2CuO → 2Cu + CO2

3. 3C + 4 Al → Al4C3

4. C + H2O → CO + H2

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng: Số oxi hóa của Cacbon giảm từ 0 xuống -4

3C + 4 Al → Al4C3

⇒ Chọn C.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 70 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1