YOMEDIA

Bài tập 2 trang 260 SGK nâng cao Hóa học 11

Bài tập 2 trang 260 SGK nâng cao Hóa học 11

Hãy so sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của anđhit và axit tương úng. Giải thích nguyên nhân dẫn tới sự khác nhau giữa chúng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt sôi của axit cao hơn anđehit có số C lượng ứng vì axit tạo được liên kết hiđro liên kết phân tử chặt chẽ.

- Axit có nhiệt độ sôi cao hơn anđehit có số C tương ứng vì axit tạo được liên kết hiđro với nước, giúp nó phân bón tốt trong nước.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 260 SGK nâng cao Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA