YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 11 SGK GDCD 9

Giải bài 3 tr 11 sách GK GDCD LỚP 9

Hãy phân tích và chứng minh nhận định “Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của một tập thể”.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy tiềm năng trí tuệ của mình đóng góp vào những công việc của tập thể, dân chủ tạo ra hoạt động công khai; kỉ luật là điều kiện tạo nên tính thống nhất trong hành động, kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả; phát huy dân chủ và kỉ luật là khai thác có hiệu quả tiềm năng của quần chúng, là sức mạnh của một tập thể biết đoàn kết, thống nhất trong hành động để đạt hiệu quả cao trong công việc.

-- Mod GDCD 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 11 SGK GDCD 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON