ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 59 SGK GDCD 7

Giải bài 2 tr 59 sách GK GDCD LỚP 7

Theo em, những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyển lực nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? Tại sao?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Những cơ quan trong bộ máy nhà nước được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực của nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội.

Bởi vì. Quốc hội là cơ quan bao gồm những người có tài, có đức do nhân dân lựa chọn bầu ra, đại diện cho mình để tham gia làm những công việc quan trọng nhất của nhà nước như:

  • Làm Hiến pháp và Luật để quản lí nhà nước quản lí xã hội.
  • Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội (kinh tế - xã hội, tài chính, an ninh, quốc phòng...) và đối ngoại của đất nước.
  • Quyết định các nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của công dân.

 

-- Mod GDCD 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 59 SGK GDCD 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1