ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 59 SGK GDCD 7

Giải bài 4 tr 59 sách GK GDCD LỚP 7

Em hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng.

- Chính phủ làm nhiệm vụ:

(1) Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật ;

(2) Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật.

- Chính phủ do:

(1) Nhân dân bầu ra ;

(2) Quốc hội bầu ra.

- Ủy ban nhân dân do :

(1) uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra ;

(2) Nhân dân bầu ra ;

(3) Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Chính phủ làm nhiệm vụ: (2)
  • Chính phủ do: (2)
  • Ủy ban nhân dân do: (3)

 

-- Mod GDCD 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 59 SGK GDCD 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1