ADMICRO
UREKA

Bài tập 5 trang 59 SGK GDCD 7

Giải bài 5 tr 59 sách GK GDCD LỚP 7

Vì sao công dân có nghĩa vụ tuân theo pháp luật?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Nhà nước ban hành luật và đặt ra các quy định pháp luật để quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
  • Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân lập nên, hoạt động vì lợi ích của nhân dân vì thế công dân có quyền và trách nhiệm giám sát, góp ý kiến vào hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ các cơ quan nhà nước, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức nhà nước thi hành công vụ.

-- Mod GDCD 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 59 SGK GDCD 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON