ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 59 SGK GDCD 7

Giải bài 1 tr 59 sách GK GDCD LỚP 7

Giải thích vì sao Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nhà nước ta là thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 do nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bộ máy Nhà nước ta do nhân dân bầu ra. (nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp). Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

 

-- Mod GDCD 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 59 SGK GDCD 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1