AMBIENT

Học Kì 2

Ở Học kì 2 của môn GDCD lớp 7 các em sẽ biết được thế nào là Sống giản dị và làm việc có kế hoạch, các quyền của trẻ em Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của ai, do ai lãnh đạo. HOC247 hướng dẫn cho các em nắm rõ lý thuyết, luyện tập các bài trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập SGK. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các em xem chi tiết theo các bài dưới đây

ADMICRO

 

OFF