YOMEDIA

Hỏi đáp về Công dân với pháp luật -GDCD 12

Sau khi học xong bài Ôn tập Công dân với pháp luật Ôn tập Công dân với pháp luật nếu các em có những khó khăn, thắc mắc liên quan đến các nội dung: Pháp luật và đời sống, thực hiện pháp luật, công dân bình đẳng trước pháp luật, quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống, quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo, chưa thể giải quyết thì các em có thể đặt câu hỏi để được giải đáp thắc mắc. 

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (21 câu):

 

 

YOMEDIA