YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 44 SGK GDCD 10

Giải bài 2 tr 44 sách GK GDCD LỚP 10

Em hiểu thế nào về nguyên lí giáo dục: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội là nguyên tắc dựa trên thực tiễn, có thực tiễn mới có khả năng đáp ứng được nhu cầu của người học, của xã hội vì thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn của chân lí.
  • Học đi đôi với hành: nhờ có thực tiễn, con người mới có những tri thức mới để tiếp tục học tập, đồng thời kiểm nghiệm được tính đúng sai và giá trị đích thực của tri thức đã tiếp nhận được.

-- Mod GDCD 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 44 SGK GDCD 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON