ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 44 SGK GDCD 10

Giải bài 1 tr 44 sách GK GDCD LỚP 10

Dựa vào kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy giải thích quan điểm: Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 
  • Mọi sự hiểu biết của con người đều trực tiếp nảy sinh từ thực tiễn. Nhờ có sự tiếp xúc, tác động vào sự vật, hiện tượng mà con người phát hiện ra các thuộc tính, hiểu được bản chất, quy luật của chúng.
  • Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng thời là quá trình phát triển và hoàn thiện các giác quan của con người. Nhờ đó, khả năng nhận thức của con người ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn về sự vật, hiện tượng.
  • Vì vậy ta khẳng định: Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.

 

-- Mod GDCD 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 44 SGK GDCD 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1