ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 23 SBT Địa lí 9

Bài tập 1 trang 23 SBT Địa lí 9

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

a) Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là

A. Đồng bằng sông Cửu Long.                          

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.

b) Các cây công nghiệp được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ là

A. cà phê, chè, đậu tương.                             

B. cao su, đậu tương, hồ tiêu, điều.

C. cao su, cà phê, chè, thuốc lá.

D. đậu tương, hồ tiêu, chè.

c) Cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt đang thay đổi theo hướng

A. tăng tỉ trọng cây lương thực; giảm tỉ trọng cây công nghiệp và các cây ăn quả, rau đậu.

B. giảm tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp; tăng tỉ trọng các cây ăn quả, rau đậu.

C. Giảm tỷ trọng cây lương thực và tăng tỉ trọng cây công nghiệp 

D.Tăng tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp; giảm tỉ trọng các cây ăn quả, rau đậu 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

a) Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là Đồng bằng sông Cửu Long.                          

Chọn: A

b) Các cây công nghiệp được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ là cao su, đậu tương, hồ tiêu, điều.

Chọn: B

c) Cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt đang thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng cây lương thực và tăng tỉ trọng cây công nghiệp 

Chọn: C

 

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 23 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON