Địa lý 9 Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp giúp các em tìm hiểu về sự phân bố nông nghiệp ở nước ta như thế nào? Ngành trồng trọt và chăn nuôi tập trung ở đâu? Có đặc điểm và tình hình như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu. 

Tóm tắt lý thuyết

I. Ngành trồng trọt

 • Cây lương thực giảm: từ 67,1% xuống còn 60,8% nhưng vẫn chiếm vị trí quan trọng trong trồng trọt (trong đó lúa vẫn là cây trồng chính)
 • Cây công nghiệp tăng lên từ 13,5% lên 22,7%
 • Cây ăn quả giảm.

→ Đẩy mạnh theo hướng phát triển xuất khẩu các sản phẩm cây công nghiệp: cà phê, cao su, hồ tiêu… và phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến.

1. Cây lương thực

 • Gồm: Lúa và hoa màu (ngô, khoai, sắn….)
 • Lúa vẫn là cây trồng chính, chiếm vị trí quan trọng và sản lượng cao nhất trong trồng cây lương thực
 • Năng suất lúa tăng gấp 2 từ 20,8 tạ/ha/năm (1980) lên 45,9 tạ/ha/năm (2002)
 • Diện tích cũng tăng từ 5,6 triệu ha lên 7,5 triệu ha (2002)
 • Sản lượng tăng gấp 3 lần: từ 11,6 triệu tấn (1980) lên 34,4 triệu tấn (2002)
 • Bình quân lương thực tăng trung bình 2 lần.
 • Đồng bằng sông Cửu long, sông Hồng, Duyên hải Trung Bộ…

→ Ngành trồng cây lương thực tăng trưởng liên tục trong đó đặc biệt là cây lúa.

2. Cây công nghiệp

 • Cây công nghiệp ngắn ngày và cây công nghiệp dài ngày.
 • Miền đông Nam bộ là vùng trồng cây công nghiệp nhiều nhất: Đậu tương, cao su, hồ tiêu, điều…
 • Đồng bằng sông Cửu long: dừa, mía…
 • Tây Nguyên: cà phê, Ca cao, Cao su…
 • Bắc Trung Bộ: lạc…
 • Việc phát triển cây công nghiệp ở các vùng miền có nhiều điều kiện thuận lợi nhằm khai thác tiềm năng của vùng và nâng cao năng suất phục vụ cho xuất khẩu.
 • Cà phê, cao su, đay, cói, hồ tiêu, điều…

3. Cây ăn quả

 • Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long là những vùng trồng cây ăn quả chuyên canh.
 • Đông Nam Bộ: sầu riêng, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt…
 • Bắc Bộ: mận, đào, lê, quýt, táo…

II. Chăn nuôi

 • Chăn nuôi còn chiếm tỉ lệ thấp trong sản phẩm nông nghiệp vì mới chỉ chiếm 1/4 sản lượng nông nghiệp. Phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của ngành mặc dù sản phẩm của nó có ý nghĩa với đời sống (thịt, trứng, sữa…)

1. Chăn nuôi trâu, bò

 • Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc Bắc Bộ…
 • Số lượng đàn trâu bò hiện nay khoảng 6 - 7 triệu con (trâu 3 triệu, bò 4 triệu)
 • Chăn nuôi bò sữa đang rất phát triển ven các đô thị lớn

2. Chăn nuôi lợn

 • Ở các vùng đồng bằng: sông Hồng, sông Cửu long để tận dụng tối đa nguồn sản phẩm của trồng trọt
 • Số lượng hiện có khoảng 23 triệu con (2002)

3. Chăn nuôi gia cầm

 • Theo hình thức nhỏ trong gia đình và trang trại, hiện nay đang phát triển mạnh hình thức chăn nuôi gia cầm theo hướng công nghiệp
 • Số lượng khoảng 230 triệu con.

Lời kết

Qua bài này các em cần nắm được tình hình phân bố, đặc điểm của ngành trồng trọt, chăn nuôi như thế nào? 

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Địa lý 9 Bài 8​ ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 8​ có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng tìm hiểu bài học tiếp theo: Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Được đề xuất cho bạn