ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 14 SGK Địa lý 9

Giải bài 1 tr 14 sách GK Địa lớp 9

Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Phân bố dân cư nước ta rất không đồng đều trên lãnh thổ:

  • Dân cư tập trung đông ở vùng đồng bằng, ven biển và các đô thị. Đồng bằng sông Hồng là nơi có mật độ dân số cao nhất cả nước.
  • Miền núi và trung du dân cư thưa thớt. Tây Nguyên và Tây Bắc là các vùng có mật độ thấp hơn các vùng khác.
  • Trong cùng một vùng, phân bố dân cư cũng rất chênh lệch giữa các địa phương. Ví dụ: ở đồng bằng Sông Hồng, vùng trung tâm của đồng bằng dân cư tập trung đông hơn các vùng rìa.

Các đô thị của nước ta cũng phân bố tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển. Đồng bằng sông Hồng là vùng có mạng lưới đô thị dày đặc và có nhiều đô thị lớn hơn các vùng khác.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 14 SGK Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON