ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 12 SBT Địa lí 9

Bài tập 2 trang 12 SBT Địa lí 9

Dựa vào bảng 3.2

Bảng 3.2. SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ THEO CÁC VÙNG CẢ NƯỚC TA, NĂM 2010

(Đơn vị: nghìn người)

Năm Tổng dân số Dân số thành thị
Toàn quốc 86932.5 2651.9
Trung du miền núi Bắc Bộ 12331.9 2422.3
Đồng bằng sông Hồng 18648.4 5422.2
Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 18943.5 4765.8
Tây Nguyên 5207.4 1487.4
Đông Nam Bộ 14545.9 8831.2
Đồng bằng sông Cửu Long 17255.4 4067.0

a) Hoàn thành bảng sau:

TỈ LỆ DÂN SỐ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA, NĂM 2010

(Đơn vị: %)

Năm Thành thị Nông thôn
Toàn quốc    
Trung du miền núi Bắc Bộ    
Đồng bằng sông Hồng    
Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ    
Tây Nguyên    
Đông Nam Bộ    
Đồng bằng sông Cửu Long    

b) Nhận xét

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a) Cách làm:

- % dân số thành thị = dân thành thị / tổng số dân x 100 %.

- % dân số nông thôn = 100 - % dân số thành thị.

Từ cách tính trên, ta có kết quả bảng dưới đây:

TỈ LỆ DÂN SỐ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA, NĂM 2010

(Đơn vị: %)

Năm Thành thị Nông thôn
Toàn quốc 30.5 69.5
Trung du miền núi Bắc Bộ 19.6 80.4
Đồng bằng sông Hồng 29.1 70.9
Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 25.2 74.8
Tây Nguyên 28.6 71.4
Đông Nam Bộ 60.7 39.3
Đồng bằng sông Cửu Long 23.6 76.4

b) Nhận xét:

- Tỉ lệ dân số thành thị của nước vấn còn khá thấp năm 2010 là 30,5% dân số cả nước.

- Tỉ lệ dân số thành thị của các nước trong vùng có sự khác nhau giữa có các vùng:

+ Vùng Đông Nam Bộ có tỉ lệ dân thành thị cao nhất cả nước, năm 2010 tỉ lệ dân thành thị đạt 60,7% dân số của vùng.

+ Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ có có tỉ lệ dân thành thị thấp nhất cả nước, năm 2010 tỉ lệ dân thành thị đạt 19,6% dân số của vùng.

 
 

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 12 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON