ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 40 SGK Địa lý 7

Giải bài 3 tr 40 sách GK Địa lớp 7

Có ba biểu đồ lượng mưa (A – B –C ) và hai biểu đồ lưu lượng nước của các con sông (X - Y). Hãy chọn và sắp xếp thành hai cặp sao cho phù hợp.

Câu 3 SGK Địa lý 7 trang 40

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

A – X; C – Y

 

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 40 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1